Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

  • Овог : Я
  • Нэр : Баасандорж
  • Эрдмийн цол : Боловсролын доктор, Салбарын эрхлэгч
  • Цахим шуудан : baasandorj_ya@yahoo.com
  • Холбоо барих : +976 - +976-11-321966
  • FaceBoook хаяг :
  • Хөдөө аж ахуйн газрын доройтол, экологийн төлөв байдлын үнэлгээний судалгаа
  • Бэлчээрийн газрын доройтлын судалгаа ба түүний нөхөн сэргээлтийн судалгаа
  • Газрын бодлого-газар ашиглалтын менежмент

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...