Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛ

Оршил Байгаль орчны судалгаанд харьцуулах суурь үзүүлэлт ихээхэн чухал ач холбогдолтой байдаг. Зарим нэг элементийн агууламж тухайн орон нутгийн хөрс чулуулгийн онцлогоос шалтгаалж их бага янз бүр байж болно. Байгаль орчны бохирдлын асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бүрэн гүйцэд судлаагүй байж янз бүрийн санал дүгнэлт гаргах нь улс, орон нутгийн амьдрал, эдийн засгийн хөгжилд багагүй сөрөг үр дагавар авчирдаг уршигтай. Зарим тохиолдолд хүний үйл ажиллагаанаас биш байгаль цаг уурын шинж чанартай сөрөг нөлөөллүүд байж болно. Уур амьсгалын дулаарлаас шалтгаалж гол горхи ширгэх, зарим бодис, элемент тухайн нутгийн хөрс чулуулагт өндөр агууламжтай байх гэх мэт. Эдгээрийг хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөтэй холбож тайлбарлаж болохгүй юм.

2016 оны хэвлэлт, №11 (27)

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...