Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

2006_Mongol ornii geoecologiin asuudal_2006

Монголчууд мал аж ахуйг олон арван жилийн турш эрхлэхдээ бэлчээрийн газрыг улирлаар сэлгэн ашиглахаас өөр аргаар түүнийг сайжруулах, хамгаалах талаар тодорхой арга хэмжээ бараг хэрэглэж байсангүй. Мал бэлчээх нь газрын хөрсөнд огцом сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй ч урт хугацаанд давтан ашигласнаар ургамлан нөмрөг талхлагдах, хөрсний өнгөн хэсэг нягтран хатуурах зэргээр өөрчлөлт их гарч байна. Газрыг бэлчээрт ашиглаж ирсэн түүхэн урт хугацаанд түүний физик, физик механикийн шинж чанарыг зохицуулах, сайжруулах хүрээнд системтэй арга хэмжээг авч байгаагүй бөгөөд хөрсний физик шинж чанарт гарч буй өөрчлөлтийг судлах судалгаа шинжилгээний ажил манай оронд бараг хийгдэж байсангүй [Аваадорж, 2005]. Иймд бэлчээрийн хөрсний ус-физикийн шинж Монгол орны геоэкологийн асуудал. 2006 12 чанарт гарч буй өөрчлөлтийн талаар судалгааг хийх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна

2006 оны хэвлэлт, №06

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...