Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

МОНГОЛ ОРНЫ ГЕОЭКОЛОГИЙН АСУУДАЛ 2005

Байгаль эхийн бүтээсэн газар, ус, хөрс, ургамал, ой модоо нандигнан хайрлаж ариг гамтай ашиглаж тэдгээрийн нөөцийг нөхөн сэргээхэд ихээхэн анхаарч ирсэн түүхэн уламжлал монголчууд бидэнд бий. Зах зээлийн харилцаанд шилжсэн тэр үеэс буюу 1990-ээд оноос эх орныхоо байгалийн нөөц баялаг хөрс шороо, ой мод, өвс ургамал, үр жимс, ан амьтан өт хорхой юуг ч болтугай арилжин наймаалж ашиг хонжоо олох сэтгэлгээ нийгмийн сэтгэл зүйг нөмрөн улмаар эх орныхоо байгаль орчны чанарыг доройтуулан экосистемийн тэнцвэртэй байдал алдагдан газрын доройтол, цөлжилт, ой, усны нөөцийн хомсдолд хүргэж байгааг олон мэдээ баримт харуулж байна.

2005 оны хэвлэлт, №05

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...