Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

MOGZA_2014_FULL_v1

Хөрсний олон төрлийн судалгааны мэдээллүүдийг эмх цэгцэд оруулах, газарзүйн мэдээллийн системтэй холбох, шаардлагатай мэдээллүүдийг хурдан шуурхай олж авч ашиглах зэрэг асуудал хөрсний мэдээлэлтэй харьцаж байгаа байгууллагуудын хувьд чухал асуудал юм. Манай оронд хөрсний нэгдсэн мэдээллийн систем одоохондоо бий болоогүй байна. Ихээхэн хэмжээний хөрсний мэдээллүүд эрдэм шинжилгээний байгууллагууд болон судлаачдад байдаг. Зарим байгууллагууд гадаад орны хөрсний мэдээллийн системийг шууд авч ашигладаг. ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс су

2014 оны хэвлэлт, №10

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...