Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

GEOGRAPHY AND GEOECOLOGICAL ISSUE IN MONGOLIA Special edition

Ерөнхий эрхлэгчийн зурвас Монгол орны байгаль, цаг уурын хувьсан өөрчлөгдөх үйл явц харьцангуй хурдацтай явагдаж, түүний нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх сөрөг нөлөө улам бүр ихсэх хандлагатай болж байгаа өнөө үед байгаль орчиндоо ээлтэй, нэн зохицсон амьдралын хэв маягийг бий болгох нь ХXI зуунд хүн төрөлхтний тогтвортой хөгжин дэвших нийтлэг үйл хэрэг болж байна. Энэхүү асуудлыг судлан шинжилж, боломжит арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд тус хүрээлэнгийн “Монгол орны Газарзүй асуудал”, “Монгол орны Геоэкологийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бүтээл нь зохих хувь нэмрээ оруулж байдаг.

2017 оны хэвлэлт, №1

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...